சனி, 11 அக்டோபர், 2014

pancha sapai

Panch Sabhai Sthalangal are the temples where Lord Shiva is believed to have performed the Cosmic Dance.
Thiruvalangadu – Rathinachabai
Chidambaram – Porchabai
Madurai – Vellichabai
Tirunelveli – Thamirachabai
Thirukutralam – Chithirachabai
Pancha Sabhai Map

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக