ஞாயிறு, 24 ஏப்ரல், 2016

ஸ்ரீ இராமதேவர்
வளங்கண்டு குருவினுட வன்மை கண்டு
மகத்தான சிவசக்தி பூசை செய்து
நலங்கொண்டு சஞ்சார சமாதி கொண்டேன்
நன்மையுடன் அஷ்டதிசை சுற்றும் போது
தலங்கண்டேன் அத்தலத்தின்நாதம் கண்டேன்
தாயான மனோன்மணியாள் தன்மை பெற்றேன்
உளம்கனிய மனோன்மணியாள் வாவாஎன்று
உண்மை என்ற பொருள் ஈந்தாள் உருபெற்றேனே

உருவான பொருளறிந்து உண்மை பெற்றேன்
உண்மையுடன் வாராம தேவா என்றாள்
கருவான கரு குருவும் மெனக்கேஈந்தாள்
கைபாகம் முறைபாகம் கணக்கின் பாகம்
செம்மையுடன் நன்றாகசெப்பினாளே
குருவான குருவருளால்ஆத்தாள் என்னை
கூப்பிட்டுக் காப்பிட்டுக் குறி சொன்னாளே-இராமதேவர் வைத்திய காவியம்
இவர் குருநாதர் புலத்தியர்
நவிளுவோம் புலத்தியர் தன் கடாட்சத்தாலே
நாமுரைத்த பாசைஎல்லாம் நளினமாக
அவிலுவோம் ஆதியந்தம்யோக சித்தி
அருளுகிறோம் குருவமுத அனுகிரதால் –இராமதேவர் பரி பாஷை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...