வியாழன், 24 ஆகஸ்ட், 2017

ஸ்ரீ கோரக்கர் அஷ்டோத்திரம்

ஓம் புஷே வல்லபாய  நம :
ஓம் ஹரி கேசாய         நம :
ஓம் நீலக் ரீவாய        நம :
ஓம்  சுமங்களாய  நம :
ஓம் ஹிரண்ய பாஹவே நம :
ஓம் காமேஸாய   நம :
ஓம் ஸோம விக்ரஹாய    நம :
ஓம் ஸர்வாமநே  நம :
ஓம் ஸர்வ கார்த்ரே   நம :
ஓம் தாண்டவாய  நம :


ஓம் முண்ட மாலிகாய  நம :
 ஓம் அக்ர  கண்யாய நம :
ஓம் ஸுகம்பீராய நம :
ஓம்  தேஸிகாய  நம :
ஓம் வைதீக உத்தமாய  நம :
ஓம் பிரஸந்த  தேவாய   நம :
ஓம் வாகீஸாய  நம :
ஓம் கௌரி பதயே  நம :
ஓம் மஹா கவயே  நம :
ஓம்  ஸ்ரீ தராய  நம :


ஓம் ஸர்வ ஸித்தேஸாய நம :
ஓம் விஸ்வநாதாய நம :
ஓம் தயாநிதியே  நம :
ஓம் அந்தர் முகாய   நம :
ஓம் மந்த்ர ஸித்தாய நம :
ஓம் புண்ய கராய நம :
ஓம்  ஸதாஸிவாய நம :
ஓம் தபோநிதயே நம :
ஓம் மஹாக்ஞாநிநே நம :
ஓம் ஸார்வ   ஸெளமாய நம :


ஓம் கால காலாய நம :
ஓம் ஜரா மரணநாஸகாய நம :
ஓம் யோகி நீ கணஸேவிதாய நம :
ஓம் ஸகல தத்வாத்மாநே  நம :
ஓம் ஸண்டீஸாய   நம :
ஓம் விசித்ராங்காய நம :
ஓம் ஜகத் ஸ்வாமிநே நம :
ஓம் நக்ஷத்திர  மாலாபரணாய  நம :
ஓம் விதி கர்த்ரே நம :
ஓம் சிந்தாமணியே நம :


ஓம் ஸுர குரவே  நம :
ஓம் நீராஜந ப்ரியாய நம :
ஓம் தயா ரூபினே  நம :
ஓம் மந்த்ராத்மநே நம :
ஓம் யக்ஞ புருஷாய  நம :
ஓம் ம்ருகேஸ்வராய நம :
ஓம் முநிவந்த்யாய  நம :
ஓம் மநோ வரனாய நம :
ஓம் க்ஷேம்யாய நம :
ஓம் சித்ர பாநவேநம :


ஓம் ராஹிவே  நம :
ஓம் ஸம்ஹிகேயாய  நம :
ஓம் தமஸே நம :
ஓம் பணிநே நம :
ஓம் கட்க கேட்க தாரிணே நம :
ஓம் வரதாயக ஹஸ்தாய நம :
ஓம் அர்த்தகாய நம :
ஓம் மேக வர்ணாய நம :
ஓம் மாஷா ப்ரியாய நம :
ஓம் புஜகேஸ்வராய நம :


ஓம் பயங்கராய நம :
ஓம் தபோ ரூபாய  நம :
ஓம் ஸ்யாமாத்மநே   நம :
ஓம் நீல லோஹிதாய  நம :
ஓம் வஸநாய நம :
ஓம் சண்டாள வர்ணாய நம :
ஓம் தேவ ஜாதிப்ரவிஷ்டகாய நம :
ஓம் ஸ்நேர்மித்ராய  நம :
ஓம் ஸுகர மித்ராய  நம :
ஓம் காலாத்மநே நம :

ஓம் மஹா ஸெளக்ய ப்ரதாயிநே நம :
ஓம் ஸாஸ்வதாய நம :
ஓம் பூஜ்ய காய நம :
ஓம் பக்த ரக்ஷகாய நம :
ஓம் தீர்க்காய  நம :
ஓம் விஷ்ணு நேத்ராரயே  நம :
ஓம்  க்ரஹஸ்ரேஷ்டாய நம :
ஓம் கநகாய  நம :
ஓம் நாபயே   நம :
ஓம் புஷ்கராய நம :

ஓம் பஸ்ம பூதாய நம :
ஓம் கணாய நம :
ஓம் லோகாய நம :
ஓம் கபிலாய நம :
ஓம் சுகலாய நம :
ஓம் ஆயுஷே  நம :
ஓம் பரஸ்மை நம :
ஓம் அபராய நம :
ஓம் கந்தர்வாய நம :
ஓம் அநுகாரிநே  நம :

ஓம் தும்ப வீரணாய நம :
ஓம் ஜபேஸாய நம :
ஓம் உக்ராய நம :
ஓம் வம்ஸ  நாதாய நம :
ஓம் மாயா விநே நம :
ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராய  நம :
ஓம் மஹாயுதாய நம :
ஓம் சந்த்ரஸேகராய நம :
ஓம் விஸ்வ தேவாய நம : 
ஓம் ஹஷிஷே நம :

ஓம் அஜிதாய நம :
ஓம் ஸ்கந்தாய நம :
ஓம் வைஸ்ரவணாய நம :
ஓம் மூலிகா ரூபாய நம :
ஓம் ஒளஷத   ரூபாய நம :
ஓம் குரு கர்த்ரே நம :
ஓம் குரு வாஸிநே  நம :ஓம் ஸ்ரீ ஆனந்தீ தேவி ஸமேத ஸ்ரீ கோரக்க மஹரிஷிப்யோ  நமோ நமஹ
அஷ்ட்டோத்ர ஸத நாமாவொலி


ஸம்பூர்ணம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...