புதன், 27 ஏப்ரல், 2016

Maruderi's Sangalpam for all in Guru Pooja (Vinnapam in English)


Let Shiva’s boundless divinity flourish this world and all beings in it
The Progenitor Vishnu's energy preserve this world day to day
Let Brahma's creativity produce greater and righteous resources
Velan's supremacy by haragara haragara naama eliminate the erroneous ………….1

Let Panchabootha and Planets do good to all beings.
The blessings of Saptharishi’s flourish and nourish this world
Let Guru's Soma light shape greater minds for humans
Let Aditya's light strengthen our atma and guide us……………………………………..2

With your blessings the act of kindness in this world should increase
Let the siddha's truth and values spread to everyone in this world
Let humans live in harmony per Dharma’s principles
Thus reach higher state of living by cultivating greater and good thoughts…………….3
Let the pathinenmar's divinity spread to everyone on earth
Eradicating diseases, illness and sufferings of minds
Let writings of Brahma's change here when we deeply revere thereby
Even Chronic problems cure here with the blessings of Siddhas………………………..4

Wealth and knowledge increase in this world like perennial stream of water

The divine Ganges, Yamuna Sindhu, Godaveri Cauvery bless all with fullness
Bless us oh mighty kalpa Vriksha that generates the eternal nectar
Let the Gnanis bless every living being in the world from the Aganda Sothi…………..5
    

Let Nandi devar remove all obstacles and guard all human beings
Let kamadhenu valued blessings and energy get generous to all
Let Maruderi's diving spring heal every being and people visiting here
Let all humans get their required Annam and get purified internally …………….……6

Our beloved Gurunaadha blessed shall we be all today by Holy Vaalai Mother
Oh Guru & father by collective bliss of all divinities, let all beings get blessed
Oh Guru of Vedas let this world get blessed, by all Masters and Gurus
Oh Guru of Kaliyuga let all beings be warmly blessed by your divine grace…………..7 

Oh Guru let humans foster and grow awareness of higher knowledge
That blossoms clarity and thoughts thereby forming sound mind in all
Guru as divine light guide us out of darkness and tightness 
Help us cross this life with a mind that adores the path of truth………………………….8

Oh father we look upon you who provides knowledge, love and mindfulness
Oh father we revere you as the one who lights the awareness to seek
Oh father we look at you the Siddha of Maruderi who alleviates our minds            
And see you as the Guru who is revered as the great yogi of all worlds…………………நன்றி  பிருகு அருள் நிலையம்  மருதேரி 

1 கருத்து:

  1. இந்த விண்ணப்பம் சித்தர்கள் அடியார்கள் உலக நலம் பொருட்டு பொதுசங்கல்பமாக வேண்டி எல்லாம் வல்ல இறையருள் பெற்று வாழ வேண்டுகிறேன் -இன்பமே சூழ்க

    பதிலளிநீக்கு

வணக்கம் சித்தர் அடியார்களுக்கு ஸ்ரீ  பிருகு மகரிஷிக்கு அகண்டஜோதி பூசை நிகழும் விளம்பி வருடம் மார்கழி மாதம் 6 திகதி (21.12.2018)வெள்ளி கிழம...